Neem iemand mee

Neem iemand mee als u het gesprek aangaat. Dit kan bijvoorbeeld een naaste zijn of een cliëntondersteuner via de gemeente of het zorgkantoor. Degene kan u aanvullen en ondersteunen wanneer u het moeilijk vindt om de onvrede onder woorden te brengen of het gesprek namens u voeren.

Maak een afspraak

Maak een aparte afspraak of vraag wat extra tijd voorafgaand aan de geplande behandel -of begeleidingsafspraak en geef kort aan wat de bedenkingen zijn met een toelichting wat u graag anders zou willen (doel). Zo kan degene zich voorbereiden op het gesprek. Samen spreekt u af hoeveel tijd voor dit gesprek nodig is. Omdat een zorgaanbieder niets in rekening brengt voor de tijd die hij/zij aan een klacht besteedt, zijn duidelijk afspraken nodig over de tijdsduur van het klachtgesprek. 

Doel van het gesprek

Het doel van het gesprek is de klacht aangeven en/of verbetering van de kwaliteit van zorg. Schrijf het doel op en bespreek het gesprek voor met diegene die eventueel meegaat.

Leg de uitkomst van het gesprek vast

Overleg met degene in het begin van het gesprek wie aantekeningen maakt. Aan de hand van het verslag weet u of jullie elkaar goed hebben begrepen. Bij eventuele onduidelijkheden neem dan contact op. Spreek ook af dat degene u op de hoogte houdt wanneer er afspraken zijn gemaakt over eventuele verbeteringen.