Klachtenfunctionaris

De Klachtenfunctionaris beschikt over de benodigde kwalificaties, heeft inzicht in conflicten en processen tussen personen en beschikt over vaardigheden om hiermee om te gaan. 

 

De Klachtenfunctionaris heeft kennis van communicatieprocessen en conflicthantering en weet deze door middel van methodisch werken toe te passen tijdens bemiddeling. 

 

Hoe lang duurt het traject bij de Klachtenfunctionaris?

De Klachtenfunctionaris streeft ernaar om de duur van het traject binnen de gestelde 10 weken af te ronden. In onderling overleg met u, MET ggz en de Klachtenfunctionaris kan hiervan afgeweken worden.

 

  • Binnen één week neemt de Klachtenfunctionaris contact op
  • Binnen drie weken verstrekt de Klachtenfunctionaris de benodigde informatie en ontvangt u een advies.
  • Is er bemiddeling van de Klachtenfunctionaris nodig tussen u en MET ggz, dan vindt dit binnen acht weken plaats.
  • Mocht u ondanks de bemiddeling van de Klachtenfunctionaris niet tevreden zijn, dan kan hij/zij ondersteunen bij het verhelderen van wat nog mogelijk is, het verzamelen van meer informatie om tot een goede keuze te komen of bij het op schrift stellen van de klacht naar de Klachtencommissie. Dit binnen 10 weken. 

Voor meer informatie zie "Regeling Klachtenfunctionaris MET ggz".