11 nov 2020

Vaktherapie in coronatijd: een andere mindset, maar het kan

Deze week is het de Week van de Vaktherapie. Vaktherapie is een creatieve behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. Een mooi moment om stil te staan bij de uitdagingen van deze therapievorm in coronatijd. Want hoe ga je op afstand op een effectieve manier aan de slag met beeldende therapie of speltherapie? En hoe houd je het veilig? Het vergt van zowel cliënt als therapeut een andere mindset, maar het kan! 

Van verf en klei, naar dennenappels en oude boeken

Sommige cliënten kunnen vrij snel de omschakeling maken van creatief denken vanuit de beeldende therapieruimte, naar creatief denken in de woonkamer, tuin of het bos. Dat geldt bijvoorbeeld voor cliënten die al overtuigd zijn van het opdoen van creatieve werkervaringen. Of voor cliënten die een bepaalde mate van zelfinzicht of creatieve affiniteit hebben. Zo kan bijvoorbeeld de verf en klei vervangen worden door oud servies, dennenappels, gebruiksvoorwerpen of oude boeken en tijdschriften.

Veiligheid ook op afstand belangrijk

De randvoorwaarden om beeldende therapie en speltherapie veilig te houden, zijn online anders dan in de therapieruimte. Bijvoorbeeld door vooraf samen een inschatting te maken wat de impact van een activiteit kan zijn. Of door direct na de activiteit een beeldbelmoment te hebben, waarin opgedane ervaring wordt geëvalueerd en gevalideerd. Een mooie tussenoplossing is om online vaktherapie te combineren met afspraken op een behandellocatie.

Uitdagingen speltherapie – jeugd voelt zich (onbewust) niet geheel vrij om zich te uiten

Binnen met name de jeugdafdelingen wordt gewerkt met speltherapie. Bij online behandelen liggen er in deze therapievorm verschillende uitdagingen. Zo kan in een thuissituatie vaak veel minder openheid getoond worden. Kinderen blijven afhankelijk van en loyaal aan ouders, en voelen zich (onbewust) niet geheel vrij om zich te uiten.

Gelukkig zijn kinderen in coronatijd naar verhouding vrij om naar een locatie van MET ggz te komen. De meesten ontvangen nu speltherapie in de spelkamer van de behandellocatie. Cliënten die nog wel online zorg ontvangen, zijn veelal de wat oudere kinderen die zelfstandig online kunnen communiceren. Met veel creativiteit is het goed mogelijk om op afstand samen te ‘spelen’ of met creatieve opdrachten aan de slag te gaan. 

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, gedragsproblemen, trauma of verliesverwerking. De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Bron: vaktherapie.nl