Wachttijden

MET ggz doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch kan het soms gebeuren dat u moet wachten voordat u een eerste gesprek krijgt of voordat de behandeling van start gaat.

Hieronder vindt u de links naar de wachttijdoverzichten per doelgroep:

Wij geven op deze pagina's een indicatie van onze wachttijden voor behandeling.

Wilt u zich aanmelden voor begeleiding, dan zijn de wachttijden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Twee soorten wachttijd

  • Aanmeldwachttijd: aantal weken vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek.

    De aanmeldwachttijd wordt berekend op basis van de verwachte aanmeldwachttijden (prospectief).
     
  • Behandelwachttijd: aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

    De behandelwachttijd is een gemiddelde van de behandelwachttijden over de afgelopen twee maanden (retrospectief).

Toelichting op wachttijden

De wachttijd gaat in op het moment dat wij de aanmelding, de verwijzing van de huisarts en/of de beschikking van de gemeente én de toestemmingsverklaring hebben ontvangen. Als u alleen een verwijzing heeft, zorgen wij voor de beschikking.

De genoemde wachttijden zijn een indicatie. Aan de wachttijdoverzichten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

extremely-minimalistic-office-workspace-laptop-setup-picjumbo-com.jpg