17 nov 2020

Week tegen Kindermishandeling

Van 16 tot en met 22 november 2020 is de Week tegen Kindermishandeling. In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Voor meer info over deze week, zie de website weektegenkindermishandeling.nl.

Meldcode en Aandachtsfunctionarissen bij MET ggz

MET ggz heeft een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Het is een stappenplan voor hulpverleners van MET ggz bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook zijn er binnen MET ggz Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Zij hebben een opleiding gevolgd bij de Landelijke Vereniging voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (LVAK).