Cliëntenraad

Even voorstellen

MET ggz heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van MET ggz zo goed mogelijk behartigt. Wij vinden het belangrijk dat (ex-)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die MET ggz biedt. De leden van de cliëntenraad reageren vanuit hun eigen ervaring op plannen.

Doelstellingen

De cliëntenraad van MET ggz doet verbetervoorstellen voor onderwerpen die voor medecliënten van belang zijn. Op die manier wordt het zorgaanbod zo goed mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten.

Projecten

De cliëntenraad van MET ggz heeft bijzondere aandacht voor verschillende thema’s, zoals:

  • adviseren over medicatiemanagement, alcohol- en drugsbeleid, rookbeleid, 24-uurs bereikbaarheid van Beschermd Wonen;
  • overleg voeren met ervaringswerkers over de ontwikkelingen rondom deze functie;
  • adviseren over Begroting MET ggz, financiële kwartaalrapportages en jaarrekening;
  • onderhouden van landelijke, regionale en lokale netwerken in de cliëntenvertegenwoordiging.

Vergaderen

De cliëntenraad van MET ggz vergadert om de week op de dinsdagmiddag, van 13.30 uur tot 16.00 uur. In principe op het centraal bureau van MET ggz: Buitenop 8, te Roermond. We vragen je om voorafgaand de vergaderingen de agendastukken door te nemen.

Lid worden

Lijkt het jou interessant om je ervaring als (ex-)cliënt of naaste in te zetten voor de cliëntenraad? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wil je liever eerst wat meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. Of kom eens naar een vergadering. De cliëntenraad vergadert elke twee weken bij MET ggz in Roermond.

Bekijk hier de folder van de cliëntenraad voor meer informatie.

Ben je geen vergadertijger maar mogen we jou wel een paar keer per jaar om je mening vragen? En je op de hoogte houden van de actuele zaken waarmee we bezig zijn? Meld je dan aan voor ons netwerk via clientenraad@metggz.nl of telefoon 06 11 78 39 45.

Contact

 Je kunt ons bereiken via ons e-mailadres, clientenraad@metggz.nl. 

Bekijk hier het jaaroverzicht 2023 van de Cliëntenraad.

Een groep mensen luistert aandachtig naar iemand die buiten het beeld valt.