15 mei 2020

Samenwerking Provico

Provico en MET ggz zijn een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de levering van consultatie door MET ggz aan Provico. Regiebehandelaren van MET ggz stellen hun expertise beschikbaar aan huisartsen en POH's ggz ondersteunen hen bij vraagstukken van patiënten in de huisartsenpraktijk. 

Consultatie

Consultatie kan plaatsvinden in de vorm van een collegiaal advies of in de vorm van een eenmalig gesprek met een patiënt. De vragen gaan over het algemeen over de duiding van klachten, medicatie of behandelmogelijkheden. De inzet van consultatie leidt in de praktijk tot meer kennis over psychische aandoeningen bij huisartsen en POH's ggz, betere triage en betere verwijzingen. Consultatie wordt dan ook gezien als een middel om de juiste zorg op de juiste plek te faciliteren en stijgende kosten in de zorg te beheersen.

Over Provico

Provico is het netwerk voor ggz-zorg in de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg. Patiënten met laag-complexe psychische problematiek kunnen voortaan, dankzij de Provico-zorgketen, in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Behandeling wordt zo toegankelijk en bereikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Provico ondersteunt huisartsen met POH's ggz, scholing en consultatie.