20 mei 2020

Corona-maatregelen: meer mogelijkheden voor behandeling en begeleiding

Nu de ‘anderhalvemetersamenleving’ meer vorm krijgt, zijn er ook voor MET ggz gelukkig weer meer mogelijkheden om onze cliënten te behandelen en te begeleiden. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de mogelijkheden om onze cliënten op een veilige manier te ontvangen op onze locaties en/of om een bezoek te brengen aan onze woningen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de anderhalve meter afstand en de andere maatregelen conform de RIVM-richtlijnen.

MET behandeling / MET de wijk - online waar dat kan, fysiek waar dat nodig is

We blijven de goede ervaringen die we hebben opgedaan met online behandelen en begeleiden inzetten. Nog steeds is beperking van verspreiding van het virus ontzettend belangrijk, maar we merken ook dat online behandeling of begeleiding niet voor iedereen geschikt is. Fysieke afspraken worden weer mogelijk gemaakt wanneer iemand:

  • ondanks de online behandeling achteruit gaat;
  • minder herstelt dan verwacht; 
  • onvoldoende vaardig is met online of geen beschikking heeft tot een online apparaat

Een bezoeker op onze locatie mag geen gezondheidsklachten hebben die kunnen betekenen dat die persoon besmet is met het coronavirus. Daarom wordt voorafgaand aan het bezoek op locatie, contact opgenomen met de cliënt.

In samenspraak met de behandelaar of begeleiding én de regiebehandelaar wordt bekeken wat per situatie passend en noodzakelijk is. Indien een afspraak fysiek plaatsvindt, wordt een cliënt tijdig hierover geïnformeerd.

MET de wijk – dagbesteding weer mogelijk

Per 2 juni is het weer mogelijk dat cliënten naar de dagbesteding gaan, mits de locatie voldoet aan de RIVM-richtlijnen. 

De uitgangspunten voor huisbezoeken blijven vooralsnog gehandhaafd:

  • Begeleiding Individueel en Beschermd Thuis: alleen mogelijk in overleg met Begeleider B. We houden hierbij uiteraard rekening met de RIVM-richtlijnen.
  • Beschermd Wonen: we volgen de richtlijnen vanuit de overheid die gelden voor verpleeg- en verzorgingstehuizen. Vanaf 25 mei wordt de bezoekregeling stapje voor stapje uitgebreid en mogelijk vanaf 15 juni landelijk aangepast. We volgen deze richtlijnen en daar waar mogelijk passen we onze bezoekregeling aan. Dit houdt in dat vooralsnog geen bezoek kan plaatsvinden, tenzij een (acute) situatie hierom vraagt.

We doen ons uiterste best om, binnen de maatregelen die de overheid ons oplegt, onze cliënten zo optimaal mogelijk te behandelen en te begeleiden.

MET zorg. MET elkaar.