14 mrt 2019

Nieuwe bestuurder MET ggz

Wij zijn zeer verheugd om te vermelden dat per 1 november 2019 drs. J.P. Pijls de functie van bestuurder gaat vervullen bij MET ggz. Zij is een veelzijdige bestuurder met ervaring in diverse zorgorganisaties. Op dit moment is Anja Pijls bestuurder van XONAR, een organisatie die gespecialiseerde Jeugd & opvoedhulp biedt voor kinderen en jongeren van 0-27 jaar, vrouwenopvang & hulpverlening en beschermde opvang voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen. De Raad van Toezicht van MET ggz verwacht met Anja Pijls de ingezette koers van MET ggz verder voort te zetten en met haar kwaliteiten deze koers verder te ontwikkelen.

 

Na werkzaam te zijn geweest in o.a. het inrichtingswerk, maatschappelijke dienstverlening & welzijn, gehandicaptenzorg en jeugdzorg maakt zij met deze vervolgstap een cirkel rond in haar loopbaan. ‘Het daagt me wederom enorm uit om in een onderdeel van het zorglandschap dat ik nog niet goed ken, met andere doelgroepen in een andere omgeving en met andere professionals in een andere organisatie mijn kennis en bestuurlijke ervaring in te zetten en door te ontwikkelen ten behoeve van psychisch kwetsbare mensen van alle leeftijden en ten behoeve van deze professionals die zich er elke dag voor inzetten.’ aldus Anja Pijls.

Xonar-Anja-Pijls-106.jpg

De huidige bestuurder van MET ggz, Jacqueline Bomhof, zal de organisatie per 1 december verlaten. Sjef Vermeulen is sinds 1 februari jl niet meer actief als bestuurder van MET ggz.

 

Namens Raad van Toezicht

De heer J. Meijerink, voorzitter