12 mrt 2019

Bent u een (ex)cliënt? Dan is onze cliëntenraad op zoek naar u!  

MET ggz heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van zo goed mogelijk probeert te behartigen. De raad bestaat uit (ex-)cliënten van MET ggz.

Deze cliëntenraad is opgericht, omdat wij het belangrijk vinden dat (ex-)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die MET ggz biedt. Want wie weet beter wat de belangen van de cliënt zijn dan hij of zij zelf? De leden van de cliëntenraad kunnen vanuit hun eigen ervaring verbetervoorstellen doen voor onderwerpen die voor mede-cliënten van belang zijn. Op die manier kan het zorgaanbod zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de cliënten worden afgestemd.

Wilt u meer weten of heeft u interesse om u aan te melden? Neem dan contact op met de cliëntenraad via:

Secretariaat cliëntenraad MET ggz
T: 088 1149494
E: clientenraad@metggz.nl