15 mrt 2019

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen organiseert 'Publieksdag cluster C' op 11 mei

De Triade cluster C - een samenwerking van cliënten, naasten en professionals - heeft als doel de bekendheid van cluster C-persoonlijkheidsstoornissen te vergroten. Daarnaast zetten ze zich in voor dat meer mensen met deze persoonlijkheidsstoornis een goede behandeling krijgen.

Een van de manieren waarop De Triade hun doelen willen bereiken, is door op 11 mei 2019 een publieksdag te organiseren. De publieksdag cluster C is bedoeld voor mensen die een cluster C-persoonlijkheidsstoornis hebben of vermoeden te hebben en hun naastbetrokkenen.

Op deze dag krijgt de bezoeker meer informatie over cluster C en kan deze kennismaken met verschillende behandelmogelijkheden. Daarnaast kan de bezoeker in contact komen met (ex-)cliënten. Er zijn in totaal acht workshops waarin behandelaars iets over de achtergrond en doelen van de behandeling vertellen en cliënten hun ervaringen met deze behandeling delen. 

Gratis toegang, aanmelden vóór 3 mei

De publieksdag is gratis toegankelijk. Het is wel noodzakelijk om je vóór 3 mei aan te melden. Dit doe je door een mail te sturen naar info@kenniscentrumps.nl. Per ronde kun je twee voorkeuren aangeven voor een workshop. De organisatie probeert op basis van beschikbaarheid rekening te houden met voorkeuren.

Meer informatie over de dag zelf en de workshops