Actueel
23 mrt 2017

MET ggz tekent intentieverklaring proeftuin mensen met (licht) verstandelijke beperking

MET ggz heeft op 22 maart een intentieverklaring getekend om te komen tot een innovatieve proeftuin die moet leiden tot duurzaam betere ondersteuning en betere gezondheid voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Een groot aantal zorgaanbieders en zorgorganisaties uit Midden-Limburg hebben samen met Hogeschool Zuyd, verzekeraars en de gemeente Roermond de handen ineen geslagen. Hun doel is de kennis over burgers met een (licht) verstandelijke beperking te bevorderen en huisartsen en hulpverleners -die steeds meer met deze burgers te maken hebben- te ondersteunen en hun kennis te versterken.

Dit gebeurt via de innovatieve proeftuin ‘Integrale Benadering’ die mede mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Limburg. Op 22 maart is hiervoor een intentieverklaring getekend. De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn naast MET ggz de Koraal Groep (St. Anna), PSW, Daelzicht, Pergamijn, Stevig (onderdeel van Dichterbij), MEE noord en midden Limburg, GGD Limburg Noord, huisartsenvereniging Meditta, de gemeente Roermond, regionaal Zorgkantoor, Zorgverzekeraar CZ en Hogeschool Zuyd.

Een nieuwe groep zorgvragers

Burgers met een (licht)verstandelijke beperking zijn voor de eerstelijns zorg een relatief nieuwe doelgroep of -in het geval van een licht verstandelijke beperking- een moeilijk herkenbare doelgroep. Zij wonen steeds langer thuis en kloppen met hun zorgvragen aan bij de reguliere voorzieningen zoals de huisartsenzorg en organisaties die burgers helpen met een (ondersteunings)vraag. Denk daarbij aan wijkteams, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Deze voorzieningen zien een toename van het aantal vragen van een groep burgers die specifiek communiceert, moeite heeft met zelfredzaamheid en soms veel medische problemen ervaart.

Innovatie Proeftuin: Optimale ondersteuning

In de Proeftuin organiseren de samenwerkende organisaties activiteiten die moeten leiden tot meer kennis van en begrip voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zo wordt er een speciale scholingsapp ontwikkeld en komt er een regionaal expertise platform waarop veel kennis over deze doelgroep gedeeld wordt. Ook kunnen huisartsen en zorgverleners bij het platform terecht voor consultatie door experts met veel kennis over deze doelgroep. Een soort vangnet dus. Daarbij ligt steeds de focus op preventie. Samen met Hogeschool Zuyd wordt ook gekeken naar verdere kennisbevordering vanuit de opleidingen. In de gemeente Roermond wordt vanuit deze pilot nauw samengewerkt met de lokale zorgteams in de wijken en aangesloten op de vragen die daar leven rondom kwetsbare burgers. Doel is dat mensen met een verstandelijke beperking zo optimaal mogelijk ondersteund worden. De Proeftuin vindt plaats in de regio Midden-Limburg.

De Proeftuin ‘Integrale Benadering’ beoogt de komende twee jaren bouwstenen te leggen die leiden tot duurzaam betere ondersteuning en betere gezondheid voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.