Nieuws
8 mrt 2017

Cursus psycho-educatie voor naasten van mensen die psychosegevoelig zijn

Psychosegevoeligheid heeft een grote impact op het leven van zowel cliënten als naasten. Naasten zijn vaak belangrijke steunpilaren voor de cliënt en partners in de zorg. Dit geeft soms een grote belasting voor de naaste. Hij/zij wil wel helpen, maar weet niet goed hoe.

MET ggz organiseert daarom de preventiecursus Psycho-educatie voor naasten van mensen met een psychosegevoeligheid.
In de cursus komen thema’s aan de orde als:

  • wat is een psychose;
  • medicatie;
  • behandeling en opname;
  • hoe met elkaar om te gaan;
  • samen op weg naar herstel;
  • voor jezelf zorgen.

Meer informatie vindt u in de folder Cursus psycho-educatie naasten voor mensen met een psychosegevoeligheid.

De cursus wordt begeleid door Carla Beijk, psychiatrisch verpleegkundige en Rachel Janssen, rehabilitatiewerker FACT Roermond. Ook is een ervaringsdeskundige van de familieledenorganisatie Ypsilon bij enkele bijeenkomsten aanwezig. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en gaat van start op dinsdag 11 april 2017. Tijd: 18.30 — 20.00 uur.

Informatie en aanmelding: secretariaten telefoon 088-1149494 of per e-mail: secretariaten@metggz.nl of bij de cursusbegeleiders.