Nieuws
22 feb 2017

MET ggz aan de slag met innovatieve AMBIT-methodiek voor jongeren

In maart start MET ggz – als eerste in Nederland – met AMBIT. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is bedoeld om jongeren met ernstige meervoudige (psychische) problemen weer op weg te helpen. In eerste instantie bieden we AMBIT aan vanuit onze locatie in Roermond, later wordt deze ook uitgerold in onze andere werkgebieden.

“AMBIT is een Engelse methodiek, die gebaseerd is op mentaliseren. Dat betekent eigenlijk weer in contact komen met, weer hechten aan en vertrouwen krijgen in de mensen in je omgeving. Denk aan ouders, behandelaars, vrienden of docenten”, vertelt Gerard Brouwer, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij MET ggz. “Bij deze groep jongeren is dat vertrouwen in anderen vaak beschadigd of zijn er problemen met hechting. Daardoor is het moeilijk om contact met hen te leggen en al helemaal om ze te behandelen. AMBIT is er op gericht om eerst te investeren in het vertrouwen en van daaruit de andere problemen aan te pakken. Door de jongere te helpen weer stil te staan bij wat hij eigenlijk wil en voelt, leert hij zelf weer richting te geven aan zijn leven en te werken aan de door hem gewenste doelen.”

Key worker als verbindende schakel

Centraal in dit intensieve, multidisciplinaire traject staat de key worker, die als verbindende schakel fungeert tussen de jongere, zijn omgeving en de hulpverleners. Senior begeleider en key worker Cindy Kurvers legt uit: “De key worker gaat heel intensief met de jongere aan de slag. Hij brengt in kaart wat de problemen zijn en zorgt ervoor dat een passende aanpak wordt geregeld. Dat kan variëren van diverse soorten behandeling tot trainingen en begeleiding. Vaak gaat de key worker ook mee naar een behandeling of bijvoorbeeld een gesprek met een decaan. Hij staat – voor zover nodig – letterlijk naast de jongere en neemt veel zorgen uit handen. Maar, dat lukt natuurlijk alleen als de cliënt hem vertrouwt. Daarom is het zo belangrijk om te investeren in het opbouwen van een goede, maar professionele relatie tussen cliënt en key worker.”

Bewezen methodiek

In Engeland en vele andere landen heeft deze methodiek zichzelf al ruimschoots bewezen. Gerard: “Je ziet dat de jongeren langzaamaan weer het vertrouwen in zichzelf en in anderen terugwinnen. Zo hervinden ze uiteindelijk de kracht om hun problemen aan te pakken en zelfstandig – dus zonder key worker – verder te kunnen. We hopen dat we dit hier in Nederland ook kunnen bereiken. Binnenkort gaan we in Roermond aan de slag met vijf jongeren, die al bij MET ggz wonen. In de loop van het jaar willen we dit verder uitbreiden met nieuwe cliënten en uiteindelijk ook uitrollen in onze andere werkgebieden.”