Actueel
14 dec 2017

MET ggz maakt werk van bescherming persoonsgegevens

“Uw gegevens zijn veilig bij MET ggz.” Dat is de belofte die MET ggz doet aan cliënten, medewerkers en ketenpartners. Deze belofte willen wij ook waarmaken. Organisaties moeten aan een aantal eisen voldoen als het gaat om privacy en het beschermen van persoonsgegevens. Vroeger was dit vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf mei volgend jaar wordt de nieuwe Europese wet voor privacy en gegevensbescherming gehandhaafd: de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Transparant en controleerbaar
Een belangrijke verandering ten opzichte van de oude wet is dat elke organisatie aan drie rechtsbeginselen moet voldoen: transparantie, auditability en accountability. Met andere woorden: MET ggz moet eerlijk en transparant zijn over hoe we de persoonsgegevens van cliënten en medewerkers verwerken. Dit moet ook controleerbaar zijn. Dat geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor de externe partijen die persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Denk aan een bedrijf dat de salarisadministratie voor onze medewerkers regelt.

Trots op certificering
Om zeker te weten dat we alles goed geregeld hebben, heeft MET ggz zich aangesloten bij MYOBI, een zogenaamde Trusted Third Party (TTP). Deze organisatie toetst of we voldoen aan de wet- en regelgeving, geeft advies over hoe het beter kan én maakt het afsluiten van goede contracten met externe partijen makkelijker (smart contracting). We zijn er trots op dat MET ggz als eerste ggz-organisatie in Midden- en Noord-Limburg veiligheidsniveau 1 van MYOBI heeft behaald!

Nieuwe verwerkersovereenkomsten
Natuurlijk kan het altijd beter. We willen in de loop van 2018 veiligheidsniveau 4 behalen (het hoogste niveau is 7). Dat geeft aan dat de bescherming van persoonsgegevens nog beter verankerd wordt in onze organisatie én bij partijen die deze gegevens voor ons verwerken. Daarom streven we ernaar zoveel mogelijk te werken met bedrijven die ook aangesloten zijn bij MYOBI of een andere TTP. Bij het afsluiten van nieuwe verwerkersovereenkomsten houden we daar vanaf nu rekening mee.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.myobi.eu.