Nieuws
29 nov 2017

Succesvolle netwerkbijeenkomst met huisartsen regio Weert 'GGZ Black Box Weert zet de deuren open'

Op initiatief van de huisartsen uit de regio Weert, heeft er op 9 november jongstleden een drukbezochte netwerkbijeenkomst met als thema ”GGZ Black Box Weert, zet de deuren open” plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst gingen medewerkers van zowel Vincent van Gogh als METggz met de aanwezige POH-ggz-ers en huisartsen in gesprek over het aanbod van beide organisaties. Doel van de avond was het gespecialiseerde GGZ aanbod in Weert helder te krijgen voor huisartsen en met elkaar te netwerken.


Aanleiding voor deze netwerkbijeenkomst was de behoefte van huisartsen aan een (hernieuwd) overzicht van het GGZ-werkveld in hun regio. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen in hun werkgebied zoals de sluiting van de kliniek in Weert, gewijzigde crisisdienst, het toenemende aantal patiënten met GGZ-problematiek bij de huisartsen en nieuwe aanbieders in het veld.

Tijdens een zestal “speed-date-rondes” rond de onderwerpen “crisisdienst”, “IHT”, “preventie”, “bemoeizorg”, “Verslavingszorg”, “de gezinspoli en MDFT”, “FACT”, “poli” en tenslotte “123psychiatrie” konden huisartsen kennis nemen van het hulpverleningsaanbod van Vincent van Gogh en MET GGZ. Vanuit METggz gingen Marina Rovers, Lia Jaeqx, Jacqueline Baetsen, Pauline Daelmans, Lucie van der Zwaluw, Frank Stapelbroek en Martijn Koopmans op een enthousiaste wijze met huisartsen en POH-ggz-ers in gesprek.

Zowel de huisartsen als de aanwezige collega’s kijken terug op een zeer geslaagde avond, waarbij veel nieuwe informatie werd uitgewisseld, kennis met elkaar werd gemaakt en contactgegevens werden uitgewisseld. Dit alles zal bijdragen aan een goede samenwerking!