20 apr 2020

MET focus ontvangt Keurmerk Basis GGZ 2020

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ heeft het Keurmerk Basis GGZ 2020 toegekend aan de basis ggz van MET ggz, MET focus. Een resultaat waar we trots op zijn!

Over het keurmerk

Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders binnen de basis ggz die een stapje extra doen voor goede zorg. Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek.

Een zorgaanbieder met het Keurmerk Basis GGZ is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen van het Keurmerk, die samen worden ontwikkeld met zorgverleners, experts en verzekeraars, gaan over deze onderwerpen.

MET ggz voldoet aan alle gestelde normen.