15 apr 2020

Het Familiespreekuur: als u zich in coronatijd extra zorgen maakt om uw naaste met psychische klachten

De periode waarin we ons begeven en de maatregelen die getroffen zijn, hebben een behoorlijke invloed op ons dagelijkse leven en zijn voor veel mensen stressvol.

Dat geldt ook voor onze cliënten die nu school, dagbesteding, werk en hun begeleidings- en/of behandelcontact geheel, gedeeltelijk of in de vertrouwde vorm missen.

Mogelijke gevoelens van onzekerheid

Veel naasten maken zich door de aangepaste structuur of ondersteuning extra zorgen over hun dierbare. Nemen de klachten niet toe nu de begeleiding met name op afstand geboden wordt? Of raakt mijn dierbare nu niet in een isolement?

Alles is anders, ook de manier waarop naasten zelf in contact kunnen staan met hun dierbare. Dit kan bij familie en naasten gevoelens van angst, onzekerheid en onmacht oproepen.

Familiespreekuur MET ggz

Heeft u, als naaste, behoefte aan emotionele ondersteuning, praktische adviezen en/of coaching? Dan kunt u gebruikmaken van het Familiespreekuur van MET ggz.

Het Familiespreekuur is bedoeld voor familieleden (ouders, partners, vrienden) van mensen met psychiatrische problemen, ook als deze niet bij ons in behandeling zijn. In het spreekuur kunnen familieleden en naasten in één tot drie gesprekken hun verhaal kwijt, vragen stellen of zorgen bespreken.

Onderwerpen

Tijdens het Familiespreekuur kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • algemene voorlichting en/of informatie over de psychiatrische problemen van de naaste;
  • omgaan met eigen gevoelen als angst, onzekerheid, schuld en/of schaamtegevoelens;
  • aandacht en zorg hebben voor jezelf (als naaste).

Deelname is gratis en mogelijk zonder verwijzing

Naasten die gebruik willen maken van dit gratis spreekuur, kunnen hiervoor een afspraak maken via tel: 088-1149494, of via secretariaatroermond@metggz.nl. Voor deelname is geen verwijzing nodig. 

Websites voor naasten

Naast het persoonlijke contact in het familiespreekuur, kunnen naasten voor informatie en ondersteuning ook terecht op de volgende websites: www.naasteninkracht.nl en www.labyrint-in-perspectief.nl.

Naasten van mensen met een psychosegevoeligheid kunnen terecht op www.ypsilon.org.