3 apr 2020

Een kind met zorgen - hoe kan je ondersteunen?

Wist je dat een kwart van alle jongeren opgroeit met zorgen thuis? De redenen lopen sterk uiteen: een psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving in het gezin, een (v)echtscheiding, geldproblemen… De impact van problemen thuis kan groot zijn en ieder kind gaat daar anders mee om.

Vooral nu door de coronacrisis de normale ontmoetingsmomenten zoals school, club, sport, bezoekjes zijn weggevallen, kunnen kinderen met zorgen thuis geïsoleerd raken. Wat kun je doen om een kind (of gezin) met zorgen thuis toch te ondersteunen?

Je leest het op https://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/