16 dec 2021

MET de wijk breidt uit naar Zuid-Limburg

Vanaf januari 2022 kunnen ook inwoners van deze regio er terecht voor ambulante begeleiding.

 

Samenwerking met de gemeente

Soms loopt iemand even helemaal vast, weet hij of zij niet meer hoe het leven in te richten en op orde te krijgen. Dan kan iemand via de gemeente ondersteuning aanvragen in de vorm van begeleiding. Vanaf januari 2022 zijn ook voor de regio Zuid-Limburg, namelijk de Westelijke Mijnstreek en Maastricht, afspraken gemaakt tussen deze gemeentes en MET de wijk. Inwoners van deze regio kunnen er terecht voor ambulante begeleiding als ze psychische problemen hebben.

 

“In de gesprekken met de gemeentes hebben collega’s van MET de wijk onze aanpak op het gebied van begeleiding toegelicht en ook cliëntervaringen uit Noord- en Midden-Limburg gedeeld. We zijn heel trots dat we onze kennis en expertise op het gebied van begeleiding ook in Zuid-Limburg mogen inzetten. Een mooie basis voor nieuwe samenwerkingen in het zuidelijke deel van onze provincie” aldus Anja Pijls, Bestuurder van MET ggz.

 

Zorg op maat

Als iemand via de gemeente bij MET de wijk terecht komt, wordt altijd eerst gezamenlijk een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. De begeleiders van MET de wijk komen iemand thuis om samen aan de doelen te werken. Onderdeel van de ondersteuning is ook de inzet van ervaringsdeskundigen.

 

“Ervaringsdeskundigen zijn zeer waardevol in het herstel. Iemand ervaart een opluchting als hij hoort dat hij niet de enige is met psychische problemen. De gesprekken met ervaringsdeskundigen hebben een zeer belangrijke bijdrage in een begeleidingstraject.” aldus Marina Rovers, Directeur MET de wijk.

 

EHealth vormt ook een vast onderdeel van de begeleiding. Mensen die begeleid worden, krijgen toegang tot dit digitale platform. De online omgeving is altijd toegankelijk, op elk moment te raadplegen en geeft toegang tot meerdere modules, zoals “Beter slapen”, “Je leven op orde”, “Beter plannen, organiseren en concentreren” en Sociale contacten verbeteren”. De inzet van EHealth wordt als zeer prettig ervaren en heeft veel toegevoegde waarde in het herstelproces.