17 nov 2021

Onderzoek naar online  training bij woede en agressie

Kun je woede- en agressieproblemen behandelen met een online training? Die vraag stond centraal bij een van de onderzoeken waar Martijn van Teffelen, gz-psycholoog in opleiding bij MET ggz, aan meewerkte. De resultaten zijn heel positief en smaken zeker naar meer!

Het onderzoek naar de online training is onderdeel van een groter onderzoek om woede en agressieproblemen beter te begrijpen en behandelen. Het onderzoeksteam ontwikkelde een kortdurende online training van acht
sessies. Deelnemers kregen per sessie zeventig situaties voorgeschoteld, waarbij ze zelf moesten kiezen voor een agressieve of juist goedaardige
reactie. Martijn: “Door de deelnemers te triggeren om voor de goedaardige oplossing te kiezen, hopen we de algemene neiging om agressie op te wekken te verminderen.”

Minder agressief gedrag

Maar liefst 135 deelnemers deden mee aan de training. Het ging daarbij voor een deel om mensen die in afwachting waren van een behandeling  voor hun woede- en agressieproblemen. De resultaten zijn zeer bemoedigend, aldus
Martijn: “De neiging om voor een agressieve reactie te kiezen, nam duidelijk af. De deelnemers vertoonden na de training minder agressief gedrag dan de deelnemers uit de controlegroep. We weten nog niet of het ook voor de lange
termijn leidt tot minder agressief gedrag.  Dat moeten we nog verder onderzoeken.”

Weinig kosten

Inmiddels is een artikel over het onderzoek verschenen in het prestigieuze Amerikaanse  Journal of Consulting and Clinical Psychology, dat wereldwijd veel clinici bereikt. “Het is mooi dat een toonaangevend tijdschrift hier aandacht aan besteedt. Het laat ook zien dat er wereldwijde interesse is voor dit onderwerp. En dat is eigenlijk niet verwonderlijk, want de training
brengt weinig kosten met zich mee én kan relatief zelfstandig door cliënten worden uitgevoerd. Zeker in een tijd waarin efficiëntie in de zorg steeds belangrijker wordt, biedt een training als deze veel kansen. Je zou het bijvoorbeeld kunnen inzetten in combinatie met of tijdens de wachttijd op een behandeling. Dan kan een cliënt alvast aan de slag, voordat de echte  behandeling start. Daarom gaan we met de Universiteit Maastricht – als eigenaar van het onderzoek – en MET ggz zeker kijken of er mogelijkheden zijn om de online training te implementeren in het behandelaanbod.” 

MET ggz werkte in dit onderzoek samen met
Mondriaan, U-center en de Universiteit Maastricht.