22 dec 2021

Samenwerking Beschermd Wonen Noord- en Midden- Limburg

Voor iedereen een woonplek

 

Vanaf 1 januari 2022 bundelen Incluzio Uitvoering Zuid, Leger des Heils Zuidoost, MET ggz en Moveoo hun krachten op het gebied van Beschermd Wonen (BW) in de regio Noord- en Midden-Limburg. De organisaties, met ieder hun eigen expertises, intensiveren hun samenwerking; innoveren, leren en nog meer maatwerk bieden staan voorop. Samen zorgen ze voor een duurzame uitstroom en richten zich op nog méér inclusie in de buurt en wijk.

 

Brede expertise

De samenwerking zorgt voor een unieke combinatie van verschillend aanbod en specialismen. Iedereen die in aanmerking komt voor Beschermd Wonen, kan bij een van de organisaties terecht. Niemand valt tussen wal en schip.

Zo brengt Incluzio uitvoering Zuid naast ervaring in de ondersteuning van multiproblematiek, autisme en licht verstandelijke beperking (lvb), veel kennis en een sterk netwerk in de sociale basis met zich mee. De kracht van het Leger Des Heils en Moveoo ligt in de ondersteuning van de complexe doelgroep: multiproblematiek, dakloosheid, verslaving, psychiatrische problemen en soms een justitieel verleden. MET ggz tenslotte, is de partner voor ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), behandeling en begeleiding in alle leeftijdsgroepen.

 

Inzet ervaringsdeskundigheid

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid een zeer positieve bijdrage levert aan het herstel. Bovendien vinden mensen het fijn om te praten met anderen die ervaring hebben met soortgelijke problematiek. Het draagt ook bij aan het wegnemen van (zelf)stigmatisering: “Ik ben niet de enige met psychische problemen en het komt veel vaker voor dan ik dacht.” Ook binnen de samenwerking vormt de inzet van ervaringsdeskundigen door zowel professionals als vrijwilligers een belangrijk aspect.

 

Samen met de wijk

Direct vanaf het moment dat een cliënt binnenkomt in een beschermde woonvoorziening, wordt ingezet op participatie in de wijk. Uitgangspunt is wat de cliënt zelf wil en waar zijn of haar talenten liggen. Een zinvolle daginvulling wordt gezocht in de wijk waar de cliënt woont, zodat er ook wordt gebouwd aan de sociale contacten in de buurt.

 

Samenwerking met gemeentes

De organisaties stellen zich een duurzame uitstroom ten doel, dat wil zeggen dat de cliënten na hun periode binnen een beschermde woonvoorziening slagen in hun nieuwe leven bij het zelfstandig wonen met of zonder ambulante begeleiding. Dit bereiken ze door cliënten op maat te ondersteunen en te zorgen voor voldoende handvaten op hun weg naar herstel.

De deelnemende gemeentes zijn: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Voor deze gemeentes heeft de samenwerking een groot voordeel: er is één centraal aanmeldpunt voor alle vier de organisaties. Het intaketeam bekijkt samen met de cliënt welke organisatie het best passend is en bijdraagt aan het bereiken van de doelen van de cliënt. Het huisvestigingsaanbod bevindt zich over de gehele regio en is kleinschalig.

Op woensdag 22 december 2021 zetten de bestuurders van de vier organisaties officieel hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.