8 mrt 2021

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld helpt zorgverleners op weg

Vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan start je als zorgverlener de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld op of je neemt contact op met Veilig Thuis. Voor sommige zorgverleners is dat nog niet vanzelfsprekend, omdat ze denken dat dit grote impact heeft op de situatie. Daarom is MET ggz gestart met een interne bewustwordingscampagne. Fien Beijers, preventiewerker bij MET ggz en Loes Willekens, gedragswetenschapper bij Veilig Thuis leggen uit hoe de Meldcode en de expertise van Veilig Thuis zorgverleners kan helpen.

Het werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is verplicht voor maatschappelijke organisaties in Nederland. Toch wordt er weinig gebruik van gemaakt. Dat heeft meerdere oorzaken denkt Loes: “Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn ingewikkelde thema’s. Het kost zorgverleners soms veel moeite om het vertrouwen van een cliënt te winnen. Ze zijn bang dit vertrouwen te verliezen als ze hun vermoedens ter sprake brengen. Ook zijn ze vaak bang voor de gevolgen van het opstarten van de Meldcode. Ze denken bijvoorbeeld al snel aan een uithuisplaatsing of justitieel onderzoek. Of ze hebben het gevoel dat ze eerst bewijs moeten leveren voor mishandeling, voordat ze contact kunnen opnemen met Veilig Thuis.” 

Meldcode als hulpmiddel

“De Meldcode opstarten is echt niet hetzelfde als een melding maken. Daar probeer ik, als preventiewerker binnen MET ggz mijn collega's bewust van te maken. De Meldcode is een hulpmiddel. Als je voelt dat het in een gezin niet goed zit, is het zinvol om de stappen van de Meldcode te doorlopen. Zo zet je voor jezelf en je collega’s op een rijtje wat er precies aan de hand is. Je kunt daardoor beter inschatten of het nodig is verdere actie te ondernemen.”

Om het werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld makkelijker te maken, heeft MET ggz een aantal aandachtfunctionarissen opgeleid. Zij weten precies hoe de Meldcode werkt en geven binnen MET ggz trainingen aan collega’s over dit onderwerp. ​​​​​​Samen zorgen we voor nog meer meer bewustwording van de meldcode bij onze zorgprofessionals.