12 mrt 2021

Webinar depressiviteit jongeren ter ondersteuning van onderwijs 

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen, vooral ook voor jongeren. Ook onderwijsprofessionals zien en ervaren dagelijks de impact op hun leerlingen. MET ggz, GGD Limburg Noord en Vincent van Gogh hebben daarom een webinar georganiseerd voor het onderwijs. De behoefte aan handvatten bleek groot. Maar liefst 100 onderwijsprofessionals namen deel aan het webinar ‘Less Depress’.

Preventiewerkers Judith Tonnaer (VvG) en Fien Beijers (MET ggz): “We hebben met ons gezamenlijke webinar echt veel onderwijsprofessionals uit Noord en Midden Limburg concreet op weg kunnen helpen in het herkennen van signalen. En ook hoe ze dan vervolgens dit bespreekbaar maken. Dit webinar valt onder de vlag van het gezamenlijk preventieprogramma ‘Less Depress’. Het sluit daarbij goed aan op ons doel is om het oplopend aantal jongeren met een depressie en/of suïcidaliteit terug te dringen.”


Concrete tips In het webinar bespraken preventiewerkers Fien Beijers, Judith Tonnaer en Marleen Faber (beiden VvG) de meest voorkomende klachten onder jongeren. Denk aan stress, eenzaamheid, aanhoudende vermoeidheid en de invloed van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid. Zij gaven concrete tips en handvatten om tijdig signalen op te vangen en ook tips over het bieden van steun en inschakelen van hulp indien nodig.


Verdieping Het webinar van 2 maart jl. is opgenomen en terug te kijken op: https://youtu.be/m4ZqodD0WAU.