2 mrt 2021

MET focus behaalt Keurmerk Basis GGZ 2021!

MET focus, het onderdeel van MET ggz dat basis ggz verzorgt, heeft ook in 2021 het Keurmerk Basis GGZ ontvangen. Een resultaat waar we trots op  zijn!

In januari is de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd met input van behandelaren van de basis ggz. Deze gegevens zijn aangevuld met de data uit het cliënttevredenheidsonderzoek 2020 (CQ-index). Ondanks de coronacrisis, werden we positief beoordeeld met mooie cijfers!

Over het keurmerk 

Een zorgaanbieder met het Keurmerk Basis GGZ is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen van het Keurmerk gaan over deze onderwerpen. De normen van het Keurmerk worden samen met zorgverleners, experts en verzekeraars ontwikkeld.

Een cliënt mag van een zorgverlener met het Keurmerk verwachten dat hij bewust en actief met bepaalde belangrijke dingen bezig is. De normen en criteria beschrijven welke dingen dit zijn – een keurmerkdrager heeft aangetoond aan alle normen invulling te geven. (kibg.nl)

keurmerkbggz_1.png