15 jun 2022

Jaarverslag 2021

MET ggz geeft graag een inkijkje in het resultaat van 2021. Een jaar waarin geïnvesteerd is in samenwerking, ontwikkeling van het zorgaanbod én met aandacht voor de medewerkers. Ook digitalisering had volop de aandacht, een goede aanvulling op zowel behandeling als begeleiding ter bevordering van het herstel van cliënten.

Anja Pijls, Raad van Bestuur MET ggz, blikt terug op wederom een veelbewogen jaar vanwege Corona. “Onze zorgprofessionals hebben zich voor het tweede jaar vol ingezet om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor onze cliënten te kunnen waarborgen. Dat was niet altijd makkelijk, want het hoge verzuim gerelateerd aan Corona, zorgde voor extra werkdruk. Ik ben ongelofelijk onder de indruk van de veerkracht en inzet van zowel onze zorgprofessionals als ondersteunende diensten en hen enorm dankbaar. Ook ben ik trots op de mooie tevredenheidscijfers die cliënten ook het afgelopen jaar aan ons hebben gegeven bij zowel begeleiding als behandeling.“

Samenwerking
Bij MET ggz zijn we ervan overtuigd dat samenwerkingen ten goede komt aan de zorg voor onze cliënten. Marina Rovers, Directeur MET de wijk, licht toe: “Het regionale netwerk rondom een cliënt is zeer belangrijk in zijn of haar herstelproces. We hebben elkaar allemaal nodig ten behoeve van de zorg van de cliënten. Het team van MET de wijk zet zich daar vol voor in én met succes. Een voorbeeld: Op gebied van Beschermd Wonen in Noord- en Midden-Limburg is er een mooie samenwerking met Incluzio Uitvoering Zuid, Leger des Heils Zuidoost en Moveoo gerealiseerd die op 1 januari 2022 ook daadwerkelijk gestart is.”.

Irene Stöver, directeur MET behandeling, vult aan: “We kijken ook binnen MET behandeling wat mogelijk is op het gebied van zorgontwikkeling ten behoeve van de cliënt. Zo biedt het team Ouderen sinds 2021 zowel basis ggz als specialistische ggz binnen het team, waardoor een deel van de op- en afschaling vanuit het eigen team geboden kan worden. Een cliënt hoeft hierdoor niet van organisatie of team te veranderen. Ook is de toepassing van EHealth verder ontwikkeld, een mooie aanvulling bij zowel behandeling als begeleiding ter bevordering van het herstel van cliënten.”

Lees meer over de ontwikkelingen en resultaten uit 2021 in ons jaarverslag.