28 jun 2022

Scholing gedragsproblematiek bij ouderen

Het team ouderen bij MET ggz werkt veelvuldig samen met externe partners, zo ook de thuiszorg. De thuiszorgteams van de Zorggroep in Echt en Roermond gaven aan steeds vaker geconfronteerd te worden met ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid, cognitieve problematiek of gedragsproblemen. Om de zorgmedewerkers daarin te ondersteunen heeft team Ouderen, een scholing op maat ontwikkeld: ‘Gedragsproblematiek bij ouderen’.

Wat houdt de scholing in?

De scholing richt zich enerzijds op het vergroten van kennis rondom de diverse ziektebeelden en anderzijds op het pragmatische en praktische gedeelte: hoe ga je als thuiszorgmedewerker om met moeilijk gedrag? En hoe houd je je staande als thuisverzorgende? Deze vragen worden tijdens de scholing besproken aan de hand van verschillende real life casussen. Tijdens de training wordt uitgegaan van de ervaring en achtergrond van de thuiszorgmedewerkers zelf. Daarnaast leren ze hoe ze als team kunnen optrekken bij moeilijke zorgvragen en hoe ze elkaar kunnen versterken.

Thuiszorgmedewerker José de Keijzer volgde de training en vertelt: ‘Wij verlenen altijd in een thuissituatie zorg, waardoor het niet altijd even makkelijk is om een manier van communiceren te vinden die zowel voor de cliënt als voor onszelf werkbaar is. Veel collega’s zijn vanuit een somatische setting in de wijkverpleging gaan werken. Hierdoor is er soms weinig feeling met psychiatrische kwetsbare cliënten.

De scholing is daarom prettig, omdat het veel praktische handvatten voor het werk in de wijkverpleging geeft. De theorie wordt tijdens de scholing direct toegepast op herkenbare casussen uit het werkveld. Hierdoor ontwikkel je inzicht en herkenning in patronen en kenmerken van psychiatrische ziektebeelden. Het is leerzaam om je eigen patronen te leren herkennen in bepaalde situaties. Zo weet je beter hoe je er in het vervolg mee om kunt gaan. Daarnaast was het heel interessant om te leren hoe groot de invloed is van je eigen (non)verbale communicatie. Het is goed om als team eenduidig te reageren en duidelijke afspraken te maken met de client en teamleden onderling.’

 

Heb jij een vraag over de training? Neem contact op met Yvonne van Zutphen via yvanzutphen@metggz.nl