25 apr 2019

Heeft uw naaste psychische problemen? Schrijf u in voor de cursus. 

Op 2 mei 2019 start in Roermond de preventieve cursus “Psychische problemen in de familie”. De cursus is bedoeld voor familieleden en anderen die nauw betrokken zijn bij de zorg voor vrienden, buren of collega´s met chronische psychische problemen.

De cursus heeft als doel om aan familie en naasten kennis en vaardigheden aan te reiken, die het contact met hun naasten kunnen bevorderen. Daarnaast wordt er in de cursus ook veel aandacht besteed aan het voorkomen van psychische en praktische overbelasting van familie en naasten.

De cursus wordt begeleid door José Fleuren (begeleider MET de wijk) en Jacqueline Baetsen (preventiewerker). Naast familie en naasten van cliënten van MET ggz, kunnen ook familie en naasten van niet-ingeschreven cliënten deelnemen aan de cursus. Voor deelname aan deze cursus wordt een bijdrage in de materiaalkosten gevraagd van € 25,-.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. De cursus vindt plaats bij MET ggz, Minister Beversstraat 3, Roermond. Vooraf is er met iedere belangstellende een kennismakingsgesprek. Voor verdere informatie, zie de folder cursus ‘Psychische problemen in de familie'.

Voor informatie en aanmelding neem u contact op met het secretariaat groepen, via telefoon 088-1149494 of mail: secretariaatroermond@metggz.nl.