7 mei 2019

Trots op MET focus

MET focus, het onderdeel van MET ggz dat basis ggz verzorgt, heeft het Keurmerk Basis GGZ 2019 ontvangen.

MET focus doet het goed ten opzichte van andere aanbieders

Keurmerkdragers ontvangen minimaal 1 keer per jaar een spiegelrapportage. Hierin wordt de zorg van MET focus afgezet tegenover andere aanbieders van basis ggz.

Uit de rapportage blijkt dat MET focus het bovengemiddeld goed doet op een aantal onderdelen:

  • De gemiddelde wachttijd is laag.
  • Het aandeel behandeling 'kort' is hoog.
  • Het aantal behandelminuten is laag.
  • Het aandeel cliënten met een afgerond behandeltraject is hoog.
  • Het aantal cliënten die na een behandeling opnieuw in geestelijke gezondheidszorg komen, is laag.

Over het keurmerk

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de basis ggz. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. (kibg.nl)