Actueel
17 jul 2017

Wijkleerbedrijf Venray, we doen het samen!

Ruim een jaar geleden werd het WijkLeerbedrijf Venray opgericht. Coördinator Kim Deenen van MET ggz vertelt: “We merkten dat onze cliënten, maar ook andere inwoners van Venray, behoefte hadden aan extra aandacht en laagdrempelige hulp die niet binnen een Wmo-indicatie past. Samen met Calibris Advies zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Via de gemeente Venray kwamen we in contact met ROC Gilde Opleidingen. Die zag een mooie kans voor studenten Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) om stage-ervaring op te doen. De gemeente, Proteion, Vincent van Gogh, Synthese en MET ggz waren bereid een financiële bijdrage te leveren en zo werd het WijkLeerbedrijf Venray geboren.”

Maaike van der Laak en Kim Deenen

Voor wat hoort wat

In principe kan iedere inwoner van Venray gebruik maken van hulp vanuit het WijkLeerbedrijf. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden, maar er is wel sprake van een vorm van wederkerigheid. Projectleider Maaike van der Laak van Calibris Advies: “De studenten hebben een afstand tot de arbeidsmarkt of beheersen de Nederlandse taal nog niet zo goed. Zij volgen hun opleiding volledig bij het WijkLeerbedrijf, waarbij één vaste docent betrokken is. De studenten leren het best als theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Daarom vragen we de inwoners ook om hulp. Zo heeft een oude dame studenten geleerd hoe ze overhemden moeten strijken. Een cliënt met een chronische ziekte heeft een workshop gegeven over deze ziekte en zo zijn er meer voorbeelden. Het mes snijdt dan zo twee kanten, onze studenten leren hiervan en de inwoners hebben een leuke dagbesteding.”

Verduurzamen

Uit de evaluaties blijkt dat zowel de inwoners als de studenten tevreden zijn over deze aanpak. Ook over de samenwerking tussen de verschillende partijen zijn de partners te spreken. Op dit moment bekijken zij hoe ze het WijkLeerbedrijf kunnen verduurzamen. Kim Deenen: “Wat daar ook uitkomt, MET ggz is trots om op deze manier een waardevolle bijdrage te mogen leveren aan de inwoners van Venray.”