Actueel
3 okt 2017

Week van de vaktherapie 2 t/m 8 oktober 2017

In het kader van de week van de vaktherapie willen we graag vaktherapie onder de aandacht brengen om bredere bekendheid te krijgen binnen de zorg. Week van de vaktherapie is een landelijke actie georganiseerd door de federatie vaktherapeutische beroepen.

Vaktherapie is een non-verbale behandelvorm waar de nadruk ligt op het doen, het ervaren, en het effect van het handelen. Vaktherapie gaat in op psycho-sociale factoren, acceptatie, verwerking, stabilisatie en ontwikkelingsprocessen.

Vaktherapie betreft meerdere specialisaties waaronder: beeldend, spel, muziek, dans, drama en PMT. Binnen MET ggz kennen we de specialisaties beeldend en spel.

Vaktherapie Beeldend is gericht op het opnieuw aanleren van structuur, (her)ontdekken en uitbreiden van uw mogelijkheden of het leren accepteren van grenzen en beperkingen. Ook zijn de doelen gericht op trauma verwerking, leren uiten of vormgeven van emoties, conflicthantering en/of het versterken van de regie over zichzelf.

Tijdens de therapie ontdekt u waar uw krachten liggen en wat voor u manieren zijn om met spanningsvolle situaties om te gaan. U kunt ontdekken of deze manieren u helpen om zich sterker te voelen. We spreken met elkaar over uw ervaringen binnen de therapie en helpen u bij het vinden van uw weg in het dagelijks leven.

Naast het aanbod voor volwassenen en ouderen is er ook een aanbod voor kind en jeugd, in de vorm van speltherapie.

Bij deze vorm van therapie wordt spel als communicatiemiddel gebruikt tussen het kind en therapeut. Spel is voor het kind dé manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te (leren) uitten en deze te werken. De inzichten vanuit de therapie worden naar de ouders teruggekoppeld. Deze inzichten kunnen helpend zijn voor ouders om hun kind beter te begrijpen en vervolgens de ontwikkeling van hun kind op adequate wijze te stimuleren.


Gerda Van der Kruijt, beeldend vaktherapeut

Carolien Schurink, speltherapeut

Margo Claessen, beeldend vaktherapeut