12 nov 2015

Uw mening over jeugdhulp - CliC

CliC, Clienten Centraal in jeugdhulp, wil graag de mening van ouders en jongeren horen.

In april van dit jaar heeft CliC een transformatiemeter uitgezet onder de Limburgse jongeren en ouders die gebruik maken van jeugdhulp. Op dit moment is CliC bezig met het houden van een tweede meting.

De Transformatiemeter laat zien hoe clienten en hun ouders de jeugdhulp ervaren en hoe zij vinden dat de inspraak en medezeggenschap bij gemeenten en organisaties voor jeugdhulp geregeld is.

De Transformatiemeter vindt u op de website van CliC: http://www.cliclimburg.nl/