1 okt 2020

Start lokale behandelteams in gemeente Leudal, Nederweert en Weert. 

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben de ambitie om de jeugdhulp passender te maken en dichter bij de cliënt te brengen. Dit vraagt om betere afstemming en samenwerking tussen de gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders onderling en tussen hen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Midden-Limburg. Met de inzet van lokale behandelteams beogen de drie gemeenten de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Op 1 oktober 2020 start hiervoor een pilot die loopt tot en met 31 december 2021.

Voordelen nieuwe werkwijze

Deze nieuwe werkwijze leidt er toe dat jeugdigen en hun gezin direct de juiste behandeling kunnen krijgen en dat gespecialiseerde jeugdhulp korter kan worden ingezet; zo kort en licht als mogelijk is, maar zo lang en intensief als nodig is. Hulp kan dichtbij en gebiedsgericht aangeboden worden aan jeugdigen en hun gezin. De krachten van het informele netwerk, de basisvoorzieningen, de basisjeugdhulp en de aanvullende zorg worden gebundeld en op elkaar afgestemd. De integrale samenwerking maakt het mogelijk dat partijen elkaar versterken door inbreng van de eigen expertise. Zij dragen gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de hulp die geboden wordt.

Pilot

In de pilot vormen zeven aanbieders van gespecialiseerde ambulante jeugdbehandeling in de regio Midden-Limburg West gezamenlijk een integraal, lokaal behandelteam. De pilot wordt in nauwe samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg vormgegeven. De betrokken aanbieders zijn: Koraal, MET ggz, Mutsaersstichting, PGZ, PSW, Rubicon Jeugdzorg en Vincent van Gogh. Het CJG blijft de basisjeugdhulp verzorgen. Waar het CJG tot op heden verwijst naar de afzonderlijke jeugdhulpaanbieders, wordt een deel van de hulpvragen tijdens de pilot besproken en opgepakt door het integrale behandelteam.

Het lokale behandelteams

Er komen twee lokale behandelteams: één voor Leudal en één voor Nederweert/Weert. Zij werken aanvullend aan de lokale CJG-teams en bekleden een belangrijke consultatiefunctie voor het CJG. Het lokale behandelteam bestaat uit psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten en een psychiater, en levert diagnostiek, psycho-educatie en behandeling. Het team ziet de jeugdige in de context van het gezin, de omgeving en de ontwikkelingsfase die hij of zij doormaakt. De cliëntgerichte zorg die het team biedt betreft een persoonlijke aanpak op maat die uitgaat van de kracht en de vraag van het gezin. De oplossing krijgt hierdoor een duurzaam karakter.