23 jun 2021

Start gratis preventiecurssen 'Voluit leven' en 'Psychiatrie in de familie'

Heeft u lichte tot matige psychische klachten en wilt u voorkomen dat deze verergeren? Dan kunt u deelnemen aan een van onze preventieve activiteiten. In september starten bij MET ggz in Roermond en Echt de preventiecursussen 'Voluit leven' en 'Psychiatrie in de familie'. 

Voluit leven

De cursus Voluit leven is bedoeld voor mensen die hun leven als onbevredigend ervaren of worstelen met psychisch leed. Denk aan somberheid, pijn, vermoeidheid, gespannenheid, veel piekeren, onzekerheid, angst, lusteloosheid en/of verdriet. De cursus is erop gericht om emoties en gevoelens te leren relativeren en er op een oordeelvrije manier tegenaan te kijken. Het leren op een actieve manier zin te geven aan het leven en je mentale vitaliteit. Deze cursus is gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en mindfulness.

In 2020 ontving de cursus de erkenning 'Sterke aanwijzing voor effectiviteit' van het RIVM in 2020, de hoogst mogelijk beoordeling in een onafhankelijk erkenningstrajectvan het rijksinstituut.

We vragen deelnemers om het bijbehorende boek 'Voluit leven' (ISBN9789085066866) van Ernst Bohlmeijers en Monique Hulsbergen aan te schaffen.

Psychiatrie in de familie

De cursus Psychiatrie in de familie is bedoeld voor naasten/naastbetrokkenen van mensen met psychische klachten. De cursus heeft als doel eraan bij te dragen dat naasten zich minder belast voelen door de zorg voor hun naaste met psychische problemen.  

Thema’s die aan de orde komen: psycho-educatie over psychische problemen, balans tussen draaglast en draagkracht, omgaan met gevoelens als angst, schuld en schaamte, het stellen van grenzen en communicatie met elkaar.

Mensen die de cursus gevolgd hebben, geven aan dat ze eigen grenzen beter kunnen aangeven en meer ruimte ervaren voor zichzelf en in het contact met degene met de psychische aandoening.

Aanmelden en meer informatie

Deelname aan beide cursussen is gratis. Bel voor meer informatie naar ons telefoonnummer: 088 – 114 94 94.

Aanmelden kan bij het groepensecretariaat, via secretariaatroermond@metggz.nl.