30 jun 2021

MET ggz jaarverslag 2020 –
een mooi resultaat!

Het jaar 2020 was voor MET ggz en haar medewerkers een jaar waarin wendbaarheid centraal stond: hoe zorgde de organisatie ervoor dat mensen, ondanks alle (steeds veranderende) corona maatregelen, de beste mogelijke psychische ondersteuning kregen? De medewerkers hebben met zijn allen samen de schouders eronder gezet om hen te kunnen blijven behandelen en begeleiden op de best passende manier.

Anja Pijls, bestuurder MET ggz, vertelt: “Ik ben trots op de grote inzet en samenwerking van onze medewerkers, waardoor we met zijn allen ervoor gezorgd hebben dat cliënten ook in de coronacrisis, waarbij fysieke bijeenkomsten niet altijd mogelijk waren, toch de ondersteuning kregen die nodig was. Door bijvoorbeeld de inzet van beeldbellen, EHealth, de mogelijkheid om online aan groepsbijeenkomsten deel te nemen of een combinatie van verschillende online en fysieke vormen. En dat onze zorgprofessionals dat goed hebben gedaan, blijkt wel uit de tevredenheid van de cliënten: zowel binnen MET behandeling als MET de wijk hebben we een meer dan ruime 7 gescoord, een heel mooi cijfer!” MET ggz blijft de verschillende vormen van online en fysieke ondersteuning verder ontwikkelen, passend bij de behoefte van de cliënten.

Samenwerken

MET ggz heeft in het afgelopen jaar ook meerdere samenwerkingen in diverse regio’s binnen Limburg gerealiseerd, hiermee wordt het geloof onderstreept dat samenwerken ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg van groot belang is. Anja: “Door het bundelen van onze kennis en kunde met die van onze partners, ervaringsdeskundigheid én de sociale- en familienetwerken van de cliënten, maken we ons allen het sterkst voor het herstel van mensen met psychische klachten. Ook in het jaar 2021 gaan we verder met het verbinden van betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg”.

MET_ggz_Jaarverslag_2020_Pagina_1_1.jpg