5 jun 2019

Stakeholders tevreden over dienstverlening MET ggz 

Recent is er onder stakeholders van MET ggz een onderzoek uitgevoerd. We hebben verwijzers, ketenpartners en financiers gevraagd hoe zij onze dienstverlening ervaren. Ook hebben we hen vragen gesteld over de ontwikkelingsrichtingen van MET ggz.

Uit het onderzoek is gebleken dat bijna twee derde van respondenten tevreden is over de samenwerking en de zorg-en dienstverlening van MET ggz. Een mooie score dus! De stakeholders vinden het belangrijk dat MET ggz zich inzet op lokale samenwerkingsverbanden en het behandelen & begeleiden van de complexe doelgroep. De belangrijkste resultaten hebben we samengevat in een infographic