23 okt 2019

Praten MET Dokus Bemoeizorg

Wat is de waarde van bemoeizorg? Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de bemoeizorg? Tegen welke problematiek lopen hulpverleners aan? Hoe stabiliseren we de groeiende behoefte aan bemoeizorg? En hoe zorgen we ervoor dat we meer kunnen praten met cliënten, in plaats van over cliënten?

Aan de hand van onder meer deze vraagstukken organiseerde Dokus Bemoeizorg op donderdag 10 oktober 2019 een netwerkbijeenkomst in Het Forum in Roermond. Met de komst van verschillende betrokken en gedreven bestuurders, beleidsmakers en hulpverleners van verschillende gemeentes en organisaties in de regio, mocht er gerust gesproken worden van een goede opkomst.

Hulpverleners delen authentieke verhalen

Onze ervaringswerker Angelique Böhmers, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen Silvie Thys en Joep Gorissen, en psychiater Dirk Corstens spraken achtereenvolgens de bezoekers toe met hun authentieke verhalen, waarin zij gepassioneerd vertelden over hun uiteenlopende ervaringen en dilemma’s in de dagelijkse bemoeizorgpraktijk. 

Dagvoorzitter Thomas Frohn zorgde ervoor dat de netwerkpartners naar aanleiding van de vraagstukken en ervaringen die uit de verschillende verhalen naar voren kwamen met elkaar in gesprek gingen, met als doel de bemoeizorg in de regio Midden-Limburg nóg beter te maken.

Begrip voor uitdagingen en dilemma's

De hieruit voortvloeiende dialoog leidde onder meer tot wederzijds begrip voor de diverse uitdagingen en dilemma’s, waaronder privacyvraagstukken, mogelijke implicaties die naar voren komen uit de Wet verplichte ggz en de netwerkbeschikbaarheid aan de verschillende overlegtafels. Vanwege de aanwezigheid bij deze overlegtafels is er minder tijd voor contact met cliënten. De huidige bemoeizorgcapaciteit kan dus niet altijd op een effectieve wijze worden ingezet. 

Ten slotte ontving MET ggz feedback om aandacht te blijven besteden aan het terugkoppelen van meldingen bij Bemoeizorg aan de netwerkpartners die melden.

Basis voor voortzetten goede samenwerking

Het was een interessante, nuttige bijeenkomst, waar mede door de ontspannen, open sfeer en de brede opkomst van netwerkpartners, een goede basis is gelegd voor het continueren van een vruchtbare samenwerking tussen de partners van bemoeizorg in Midden-Limburg.