9 okt 2019

Onze behandellocaties..… hoe zorgen we voor een cliënt- en medewerkersvriendelijke plek?

Een professionele omgeving waar mensen zich welkom voelen, met een prettige uitstraling én passend bij de behoefte van de mensen die er komen, dat is waar we naar streven bij de inrichting van onze (behandel)locaties.  

Op één van onze meest gebruikte behandellocaties, de locatie aan de Min. Beverstraat in Roermond, heeft recent een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij zowel cliënten als medewerkers hun input konden geven voor verbeteringen. Enkele voorbeelden van punten die aangedragen zijn: het gebruiksvriendelijker maken van het ontvangst doormiddel van warme kleuren, verhogen / weghalen van de glazenwand bij de balie maar ook het verbeteren van de bewegwijzering.  

Naud, die in behandeling is bij MET ggz, was bij dit overleg aanwezig en licht toe: “de entree is nu vrij klinisch, ik begrijp dat ik in een zorgomgeving binnenloop maar ik vind het prettig om een warm gevoel bij binnenkomst te krijgen. Vooral mensen met psychische klachten zijn hier extra gevoelig voor. Ook vind ik het belangrijk dat er een fijne wachtruimte is waar ik me eventueel kan afzonderen. En natuurlijk goede koffie!”.

Deze en alle andere input van Naud en de andere aanwezigen worden meegenomen in een plan van aanpak voor de verbetering van onze locaties, waaronder op de Min. Beverstraat.

 

roermond-minbevers.png