29 jul 2020

Onderzoek naar sociale steun bij cliënten

Bij MET ggz vinden we onderzoek belangrijk; dat wat we doen onze cliënten ook echt verder helpt. Onlangs heeft collega Thijs Beckers onderzoek gedaan naar de sociale steun bij cliënten en de uitkomsten hiervan zijn te lezen in zijn proefschrift “Measuring Social Support in People with Mental Illness: A Quantitative Analysis of the Social Network Map”.

Thijs vertelt: "Sociale steun is voor iedereen belangrijk. We weten dat weinig sociale steun voor allerlei gezondheidsklachten zorgt. Daarnaast vermoeden we dat minder informele sociale steun (niet-betaalde steun) zorgt voor meer gebruik van formele sociale steun (betaalde hulpverlening)."

Vaststellen van kwaliteit en omvang sociale steun 

"Eén van de manieren om zicht te krijgen op sociale steun (zowel formele als informele steun), is om een gestructureerd interview te doen met de cliënt. Dit interview heet de Social Network Map (SNM) en bestaat, afhankelijk van de antwoorden, uit tussen de 16 en 128 vragen. De uitkomsten van dit interview helpen om inzicht te krijgen in de sociale steun van een cliënt."

"In dit onderzoek hebben we een manier ontwikkeld om twee scores uit dit instrument te halen: de kwaliteit en de omvang van de sociale steun. Daarnaast hebben we statistische analyses gedaan bij 326 cliënten en gevonden dat we hiermee op een betrouwbare en valide manier kunnen vaststellen wat de kwaliteit en omvang van de sociale steun van een cliënt is."