Actueel
31 jan 2017

MET ggz tekent intentieovereenkomst Zorg Innovatie Platform

Midden Limburgse (jeugd)zorg- en welzijnspartijen willen samen de manier van zorg en ondersteuning veranderen. Ze willen maatwerk leveren. Uitgangspunt is de mens als persoon met zijn kwaliteiten en ondersteuningsbehoefte, die zo veel als mogelijk met zijn eigen netwerk zelf regie voert over zijn eigen leven.

Daarom hebben de partijen op donderdag 19 januari 2017 een intentieovereenkomst getekend voor de oprichting van een Zorg Innovatie Platform. Naast MET ggz maken de volgende partijen onderdeel uit van dit platform: gemeente Roermond, Vincent van Gogh, Proteion, Met GGz, De Zorggroep, Wel.kom, Algemeen Maatschappelijk Werk, Tzorg, PGZ, Koraal Groep, Rubicon, Moveoo, Centrum voor jeugd en gezin en PSW.

Duurzaam gezondheidssysteem

Het doel van het Zorg Innovatie Platform is om gezamenlijk innovaties te versnellen en aan te jagen die bijdragen aan een duurzaam gezondheidssysteem, die daarmee het welzijn en de welvaart van mensen verhogen. Iets wordt beschouwd als duurzaam zodra het bijdraagt aan behoud of verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning op de lange termijn.

De bedoeling

De intentieverklaring voor het Zorg Innovatie Platform is geldig voor de periode van 2017 tot en met 2020. Deze periode wordt gebruikt om de zorg en ondersteuning anders te regelen zoals bedoeld is met de wettelijke wijzigingen. De bedoeling van deze wijzigingen is uitgaan van de kracht van mensen. Veruit de meeste inwoners zijn goed in staat om zelf of met hulp van anderen hun problemen op te lossen. Dat kan vaak met hun eigen netwerk van familie, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld bekenden uit het verenigingsleven. De kracht en creativiteit zit in mensen zelf, niet in wetten en regels. Vanuit deze gedachte gaan we naar een samenleving waarin iedereen meedoet als dat mogelijk is. Waarin we zolang mogelijk zelf de regie over ons leven voeren en elkaar en de mensen om ons heen ondersteunen.