6 dec 2018

MET ggz participeert in uniek woonconcept

In het voormalig verzorgingshuis Schuttersveld is een uniek woonconcept ontwikkeld waarbij naast regulier wonen ook diverse maatschappelijk partners hun intrek nemen. MET ggz is een van deze partijen. Maandag 3 december 2018 is hiervoor een overeenkomst ondertekend.

 

Maatschappelijk partners

Naast het zelfstandig wonen in Schuttersveld op de tweede en derde verdieping, komen er op de begane grond, eerste en vierde verdieping diverse maatschappelijk partners met cliënten. Voor veel cliënten is het een opstap naar zelfstandig wonen in de wijk. Op de begane grond is Wauw speciaal voor jou gevestigd, een aanbieder in opvang van jeugd van alle leeftijden. Op de eerste en vierde verdieping komen MET ggz, Unik, buro Andersom en stichting Allerlei. Ook de ontmoetingsruimte op de begane grond wordt door stichting Allerlei gehuurd. Logeerhuis Kapstok was al gevestigd en blijft op de bovenste vleugel zitten.

 

Bijzondere woonplek

Omdat Schuttersveld een bijzondere woonplek is, moeten woningzoekenden gemotiveerd zijn om iets van deze woonplek te maken. Daarom wordt een woningzoekende gevraagd naar de reden om in Schuttersveld te willen wonen en naar wat hij kan betekenen voor de buurt. Het woongebouw blijft immers een spil in de wijk, waarvan ook omwonenden gebruik kunnen maken. Cliënten van de zorgaanbieders gaan, samen met de begeleiding, ook investeren in het beheer van het pand.

 

Samen investeren

Om dit unieke concept van de grond te krijgen, hebben alle partijen “buiten hun eigen grenzen” gekeken. Zo neemt Wonen Limburg een groot deel van de verbouwingskosten voor haar rekening. De maatschappelijke partners nemen een risico in hun rol als verhuurder, iets wat niet hun primaire taak is als zorgaanbieder. Gemeente Venray biedt een leegstandsvergoeding voor een aantal maatschappelijke partners die onvoldoende eigen middelen hebben om zelf in dit risico te voorzien. “Deze samenwerking vraagt om vertrouwen in elkaar en het delen van risico’s”, aldus wethouder Thielen.

 

Voormalig verzorgingshuis

Wonen Limburg en de gemeente Venray hebben een nieuwe invulling gegeven aan dit gebouw, hierdoor is het gebouw weer volledig op een nuttige manier ingezet. Bij de herinvulling zijn naast Wonen Limburg en de gemeente Venray veel partijen betrokken zoals een afvaardiging van omwonenden, de wijkraad, Kapstok en de huurdersvereniging.

Op de foto: Yvonne van de Fliert-Biemans (directeur Unik), wethouder Anne Thielen, Sjef Vermeulen (Raad van Bestuur MET ggz), met daarachter Theo Theunissen (algemeen directeur buro Andersom) en Frien Jeurissen (algemeen directeur buro Andersom)

Schuttersveld.jpg