19 nov 2019

MET ggz behaalt HKZ-certificaat

Een extern auditteam heeft geoordeeld dat MET ggz voldoet aan de normen van de HKZ. Het auditteam heeft daarom een positief advies afgegeven aan het Keurmerkinstituut.

Binnenkort wordt het HKZ-certificaat aan MET ggz uitgereikt.

Over HKZ

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en ggz. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden.

Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels staan er bijna 4000 HKZ-certificaten uit en werken meer dan 10.000 organisaties met HKZ normen (bron: https://www.hkz.nl/over-hkz/).