Actueel
23 dec 2015

Meditta en MET ggz werken samen aan de beste zorg

Meditta en MET ggz hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten die ervoor moet zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg in Midden-Limburg zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van huisartsen en hun patiënten. De overeenkomst werd op woensdag 23 december namens de Raad van Bestuur van Meditta ondertekend door de heer Cober. Mevrouw Bomhof ondertekende de overeenkomst namens de Raad van Bestuur van MET ggz.

Beste zorg

Meditta en MET ggz hebben afgesproken dat ze samen de kwaliteit van hun geestelijke gezondheidszorg verder gaan verbeteren. Ook het vergroten van de efficiëntie is een belangrijke doelstelling. Daartoe hebben de organisaties een kwaliteitsagenda opgesteld met onderwerpen waar ze de komende periode samen aan gaan werken. Er zijn onder andere heldere afspraken gemaakt over de samenwerking in de Huisartsenpost Roermond en het raadplegen van collega’s.

Deskundigheidsbevordering

Wederzijdse deskundigheidsbevordering is volgens Jacqueline Bomhof, Raad van Bestuur van MET ggz, een belangrijk onderwerp van de samenwerkingsovereenkomst. “We hebben afgesproken dat Meditta en MET ggz meer gebruik gaan maken van elkaars deskundigheid. Dat houdt bijvoorbeeld in dat MET ggz huisartsen en praktijkondersteuners gaat scholen op het gebied van de beoordeling van psychische problemen en verwijzingen. Ook kunnen de praktijkondersteuners van MET ggz scholingsbijeenkomsten van Meditta bijwonen. ”

Preventie

Ook op het gebied van de preventie van psychische problemen gaan de organisaties nauw samenwerken. “Als huisartsen behoefte hebben aan een specifiek cursusaanbod, kan MET ggz dit voor hen ontwikkelen”, zegt de heer Cober, Raad van Bestuur van Meditta. “Op deze manier willen Meditta en MET ggz huisartsen zo goed mogelijk ondersteunen. En dit resulteert in de beste zorg voor de patiënt.”

23122015Ondertekening_Meditta_en_MET_ggz.JPG