11 okt 2018

Less Depress: maak somberheid bij jongeren in het Voortgezet Onderwijs bespreekbaar

Veel jongeren vragen zelf niet om hulp wanneer zij kampen met sombere gevoelens. Wanneer jongeren te lang rondlopen met deze gevoelens, kan een somberheid uitgroeien tot een depressie – met grote gevolgen voor functioneren en welzijn. 

Het herkennen, in gesprek hierover gaan en het ondernemen van de juiste vervolgstappen is niet eenvoudig.

Daarom zijn MET ggz, Vincent van Gogh en de GGD Limburg-Noord gestart met Less Depress. Onder de naam Less Depress bieden we verschillende activiteiten aan om professionals in het Voortgezet Onderwijs te ondersteunen bij het onder meer bespreekbaar maken en het signaleren van somberheid en suïcidegedachten onder jongeren.

Kosten
Deze activiteiten worden gefinancierd door de gemeenten en zijn derhalve gratis voor de scholen. Het budget is echter gelimiteerd.

Interesse
Hebt u interesse in, of wilt u meer weten over Less Depress?

Neem dan gerust contact met ons op:
T: 088 - 1149494 (vraag naar Team Preventie)
E: preventie@metggz.nl

Of download de folder Less Depress.