12 jul 2019

Innovatiebudget voor open inloop Venlo

De gemeente Venlo heeft de SWO (samenwerkende  organisaties open inloop) een innovatiebudget vanuit het kansendossier toegekend. MET ggz is hierin penvoerder. Met dit innovatiebudget gaan we de open inloop doorontwikkelen in Venlo.

De open inloop was vroeger alleen voor ouderen en ouderen met dementie. Nu gaan we deze ook toerusten voor andere kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen met (complexe) psychische en psychiatrische problematiek (ggz) en een licht verstandelijke beperking (LVB+). Dat doen we met een aangepast aanbod, vanuit de visie van persoonlijk herstel. Zo zetten we ervaringsdeskundigen in en creëren we een herstelleeromgeving, zodat mensen in hun eigen kracht/ eigen regie komen en maximaal kunnen groeienop de participatieladder. Hierdoor hebben zij minder maatwerk nodig en wordt de hulpvraag gerichter als er wel nog maatwerk nodig is.