Training
26 nov 2015

Herstelondersteunende trainingen

Binnenkort starten we weer met de trainingen Herstellen doe je zelf, WRAP en Werken met eigen ervaring. Deze trainingen worden verzorgd door ervaringswerkers en zijn bedoeld voor clienten.

Doel van de trainingen

Het doel is de ervaringen die een ieder heeft opgedaan in het kader van herstellen, te leren gebruiken in activiteiten met en voor cliënten.

Inhoud van de trainingen

  • Herstellen doe je zelf is een cursus van twaalf bijeenkomsten, van ieder twee uur. In de bijeenkomsten doen acht clienten mee met een ggz achtergrond. Ze zijn hier in een veilige omgeving onder leiding van twee cursusleiders (getrainde ervaringsdeskundige). Ze krijgen informatie, leren reflecteren, wisselen ervaringen uit en oefenen met vaardigheden aangaande thema's die te maken hebben met herstel. In de cursus, waar gewerkt wordt met een werkboek, ontdekken cliënten hun eigen kracht en mogelijkheden, om van daaruit op eigen wijze en in eigen tempo stappen te zetten op de weg naar herstel.
  • WRAP® (Wellness Recovery Action Plan) is een zelfhulp-instrument met een heldere structuur, die sterk geworteld is in het herstelconcept. Het ondersteunt mensen om weer grip te krijgen (en te houden) op het leven wanneer dat ontregeld raakt door ernstige gebeurtenissen. De WRAP® is een plan dat mensen zelf maken voor herstel in hun eigen leven. Dit proces wordt ondersteund door ervaringsdeskundige. De WRAP® wordt in groepsverband aangeboden en er wordt gewerkt met een duidelijk werkboek.
  • De cursus Werken met eigen ervaring leert de deelnemers hun eigen ervaringen te gebruiken om anderen te ondersteunen. Hetgeen geleerd wordt kan op verschillende manieren worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan individuele ondersteuning, het geven van voorlichting of trainingen, het deelnemen aan een cliëntenraad of het opzetten van cliënt-gestuurde initiatieven.

Aanmelden en meer informatie

Noord- en Midden-Limburg: 
hersteltrainingnoordmidden@metggz.nl

Zuid-Limburg: 
hersteltrainingzuid@metggz.nl