Actueel
14 dec 2015

Gezamenlijke visie ggz Laurentius en MET ggz

Laurentius Ziekenhuis en MET ggz hebben een intentieverklaring getekend, om te komen tot een gezamenlijke regionale visie op de geestelijke gezondheidszorg. Op basis van deze visie worden de taken en functies van beide organisaties op elkaar afgestemd en de samenwerking geïntensiveerd.

Aanleiding voor de plannen om een gezamenlijke visie op te stellen, zijn de inhoudelijke veranderingen in de zorg, gewijzigde financieringsstructuren, krimp in budgetten en capaciteiten. Beide organisaties ervaren de noodzaak om meer af te stemmen en de onderlinge samenwerking te intensiveren.