25 jan 2021

GGZ Kieswijzer – mening van politieke partijen over actuele ggz-thema's

Hoe denken politieke partijen over een aantal belangrijke thema’s binnen de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg? En wat willen zij de aankomende jaren concreet doen op het gebied van ggz?

Op de site GGZ Kieswijzerkiesvoorggz.nl, vindt u hier meer informatie over.

10 actuele ggz-thema's

Kiesvoorggz.nl biedt uitgebreide informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van een vragenlijst over 10 ggz-thema’s:

  • toekomstvisie;
  • preventie en bevorderen mentale gezondheid;
  • wachtlijsten en toegankelijkheid;
  • ambulantisering;
  • kwaliteit van de zorg;
  • beschikbaarheid woningen;
  • ervaringsdeskundigheid;
  • (de)stigmatisering;
  • ouderenpsychiatrie;
  • arbeidsparticipatie en eigen kracht.