30 okt 2018

De Nieuwe ggz

MET ggz gelooft in de herstellende kracht van mensen. Niet voor niets is onze belofte: De kortste lijn naar herstel. Dit willen we realiseren voor cliënten zowel nu als in de toekomst. We vinden het daarom belangrijk om onze bijdrage te leveren aan “De Nieuwe ggz”, een landelijke organisatie die de geestelijke gezondheidszorg verder wil ontwikkelen en verbeteren.

De Nieuwe ggz

In “De Nieuwe ggz” staat de persoon die hulp vraagt – meer dan nu – centraal. De geestelijke gezondheidszorg is dichtbij, in de wijk, georganiseerd en afgestemd op lokale voorzieningen. Ook worden binnen de Nieuwe ggz vernieuwende toepassingen voor digitale zorg ontwikkeld. De komende jaren werken we samen met cliënten en professionals de principes van “De Nieuwe ggz” verder uit, onder andere in proeftuinen in de wijk.

De proeftuin: Donderberg in Roermond

In de wijk Donderberg in Roermond is MET ggz een proeftuin van de Nieuwe ggz gestart. In deze proeftuin ontwikkelt MET ggz samen met huisartsen, Maatschappelijk werk, Wel.Kom, Vincent van Gogh, Robuust, CZ en de gemeente Roermond een nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg, volgens de uitgangspunten van “De Nieuwe ggz”. Vanaf 2018 staan de medewerkers van de proeftuin klaar voor alle bewoners van de Donderberg. Initieel zou de proeftuin eind 2018 aflopen maar de samenwerkende partijen hebben zich al uitgesproken dat ze de proef ook in 2019 willen laten doorlopen.

De rol van MET ggz

Wij zijn initiatiefnemer en een van de participerende organisaties die gezamenlijke “De Nieuwe ggz”  verder ontwikkelen.