Nieuws
5 jan 2017

Cliënten tevreden over Intensive Home Treatment

MET ggz biedt sinds twee jaar Intensive Home Treatment (IHT) voor mensen met psychiatrische problemen die (dreigen) in een crisissituatie te raken. Dit houdt in dat cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving worden behandeld. Recentelijk hebben wij onderzoek gedaan naar onze IHT-zorg. Cliënten waarderen deze met maar liefst een 8,5!

Positieve resultaten

Cliënten geven aan met name de volgende punten van onze IHT-zorg te waarderen:

  • Beschikbaarheid en bereikbaarheid van het team
  • Aanpak van de crisis
  • Afspraken over de nazorg/doorverwijzing
  • Benadering door de behandelaar (tijd, aandacht, begrip en het gevoel serieus te worden genomen)

Bij de meeste cliënten verminderden de klachten behoorlijk als gevolg van de IHT. Cliënten geven bovendien aan dat ze na afloop van de behandeling veel beter met hun klachten kunnen omgaan. In bijna alle behandelingen beslisten de cliënten mee over de aanpak en was er volledige instemming met het behandelvoorstel.